logo-2

Kamenný most žije

Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek byl založen v roce 2012 jako sdružení občanů, které spojuje zejména zájem o historický symbol města Písku – Kamenný most jako významnou historickou památku.

Akce pořádané Spolkem Přátelé Kamenného mostu Písek si kladou za cíl pomoci budovat tvář města Písku jako zajímavého místa pro život. Chceme zapojit širokou veřejnost do života ve městě, zvýšit kulturní vyžití občanů a jejich sblížení s městem, vytvořit místo setkávání, konání jarmarků, představení lokální kultury, řemesel, drobných podnikatelů a zároveň zviditelnit národní kulturní památku Kamenný most.

Cílem je i přitáhnout turisty do Písku, zvýšit turistickou atraktivitu města i jeho okolí, propagovat historické památky a snažit se o rozšíření zájmu o ně a o historii jako takovou.

Naše stěžejní akce:

Jaro – Jarní slavnost (otevření turistické sezóny v Písku), Dnes pijeme kávu s…

Léto – Večery U Slona (v rámci Večerů U Slona Bijásek na dvorku, Letní slavnost)

Podzim – Den evropských památek, Běh mezi mosty, Svatomartinská neděle

Podzim, zima – Dnes pijeme kávu s…., Advent U Slona

Také se, stejně jako v letošním roce, zapojíme do programu městské slavnosti Dotkni se Písku.

Snažíme se spoluprací s ostatními spolky, zájmovými organizacemi i institucemi o větší koordinace kulturních aktivit tak, aby se jednotlivé akce nepřekrývaly a také o propojování akcí.

Naše akcí mají v současnosti již svou téměř pětiletou tradici a staly se součástí programové nabídky města Písek.

Usilujeme o rozvoj spolkové činnosti směřující k vyššímu zapojení místních obyvatel do aktivit ve městě, Chceme představit jejich aktivity a zájmové činnosti.

Spolupracujeme se Spolkem přátel domu U Slona. Na dvoře domu budeme i v dalších letech dávat prostor místním umělcům, pořádat zde v rámci Večerů U Slona komponované pořady, výstavy fotografií, výtvarných děl, koncerty píseckých kapel, promítání kvalitních filmů s přednáškou o filmu a jeho tvůrcích.

Naší činností v tomto prostoru přispíváme k obnově domu, který je kulturní památkou.

Spolu s propagací Kamenného mostu a řeky Otavy ve spolupráci s Vodními skauty jsme připravili komentovanou prohlídku mostu z lodí a pro velký zájem v tomto budeme pokračovat.

Besedy o historických památkách v Písku a na Písecku, to je program akcí s názvem Dnes pijeme kávu s …… Ty pořádáme přes zimní měsíce v Kávovém klubu Vykulená Sova, který se nachází nedaleko Kamenného mostu. Mimo jiné připravujeme např. povídání o historii významných píseckých budov, vojenských kapelách, kamenných památkách na Písecku.

V rámci Jarní slavnosti a Svatomartinské neděle na řemeslném jarmarku dáváme velký prostor místním živnostníkům a řemeslníkům, ti zde prezentují a propagují svoje výrobky a produkty. Při této příležitosti chceme zejména dětem a mladé generaci ukázat tradiční řemesla a šikovnost místních lidí.

Celou naší činností chceme docílit ještě větší propagace nejvýznamnější písecké historické památky, města Písku a regionu.