kava_40_1

Židovský  rok

Hostem  40. dílu zajímavých setkání  J. Hladkého s osobnostmi   a profesionály  ve svém oboru   bude  přesně  po roce Mgr. Blanka Rozkošná , odbornice na židovské památky a hřbitovy  v České republice. Je spoluautorkou knihy Židovské památky Čech , pracuje pro  Matana a.s.,která byla založena Židovskou obcí v Praze  a pečuje o více jak 250 židovských hřbitovů, synagog a dalších budov.

Její  loňská přednáška o židovských hřbitovech na Písecku a Milevsku měla  velký úspěch a tak jsme velmi rádi, že si ve svém  nabitém pracovním programu našla čas na setkání  i letos.

Budeme si povídat o základním textu, který je spojen se židovským náboženstvím, tedy o  Tóře. Najdete v ní  třeba  příběhy židovských praotců Abraháma, Izáka a Jákoba, proroka Mojžíše a židovská přikázání.  Tóra dala základ celému pozdějšímu židovskému  náboženskému právu.

Vysvětlíme si, proč a jakým způsobem se každý týden světí šabat. Řekneme si, jaký je rozdíl mezi svátky poutními  a historickými .  Jaké zvyklosti jsou spojeny s oslavou svátků jako je Sukot, Pesach, Šavuot, Chanuka nebo Purim a jaké typy svícnů ve spojitosti s nimi Židé používají ? Posledním tématem budou zvyklosti spojené s narozením dítěte, dospělostí, svatbou a domácností a také jaké jídlo Židé určitě jíst nebudou.

Protože se  opět jedná o velmi zajímavé téma a první termín pořadu  4. března 2020 byl ihned vyprodán, požádali jsme paní B. Rozkošnou ještě o  setkání  i  11. března 2020.

Začínat budeme jako obvykle v 18.45 hodin  a jako vždy je předprodej vstupenek   pouze  v Kávovém klubu Vykulená Sova na tř. Národní svobody v Písku.

Váš příspěvek ve výši 50,- Kč bude použit pro činnost našeho spolku.

kava_40