plakat-25-s-brichackem-up2-copy

Hostem Jiřího Hladkého bude ve středu 6. a 13. června 2018 PhDr. Pavel Břicháček. Archeolog, který vykopal v  milevském premonstrátském klášteře vzácné románské a raně gotické dlaždice.

Nebe a peklo na zemi

je název našeho pořadu, ale hlavně knihy ,ve které píše o svých nálezech a ostatních souvislostech se vznikem keramické dlažby použité na podlahách sakrálních staveb .

Můžeme se v ní dočíst, že bohoslužebná  stavba byla vždy otevřenou učebnicí víry a měla své základní náměty – život a utrpení Ježíše Krista, biblické příběhy ,život a skutky světců. Tyto motivy však nemohly být umístěny pod nohy věřících. Ale i tak zvítězila invence středověkých mistrů, kteří dokázali svět symbolů a základní křesťanské motivy začlenit do podlahy kostela.  Byla to vlastně „výuka víry pod nohama“.Tato snaha však měla svoje kritiky . Bernard z Clairvaux , jeden z největších teologů středověku , píše: …kdybychom měli úctu alespoň k obrazům svatých: podlaha  po níž se šlape nohama se jimi jen hemží! Často plivou do tváře anděla a často se kope botami kolemjdoucího do obličeje světce. Jakou cenu mají krásné tvary zde  kde jsou znečištěny stálým prachem?…

  1. Břicháček nás seznámí s motivy , které se objevovaly na dlaždicích vyráběných v milevské premonstrátské kanonii a také se zdroji symboliky, která na nich byla zobrazována. Milevské dlaždice představují unikátní soubor, který nemá v pozdně románském a raně gotickém období u nás a v celé střední Evropě obdoby.

Stavební úpravy rozsáhlého klášterního areálu v Milevsku stále přinášejí objevy dalších typů dlaždic.

Zajímavé povídání doplněné promítáním začne v 18.45 hodin v Kávovém klubu Vykulená Sova na Tř. Národní svobody. Vstupenky jsou v předprodeji přímo v Kávovém klubu a jejich zakoupením podpoříte činnost našeho spolku. Děkujeme.

 

Přejeme vám všem krásné léto a těšíme se na vás ve Vykulené Sově zase 5.září,  kdy se setkáme u kávy při povídání o tom,  jak  vznikl film o řece Vltavě.

A v době prázdnin bude zase Bijásek na dvorku . A také velká Letní slavnost s promenádním koncertem, módní přehlídkou a benátskou nocí!

                                                  Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek

 

plakat-25-s-brichackem-up2